DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru societatea noastră și dorim să fim prudenți în privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (în continuare “DCP”). Prin urmare, implementăm o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea și de protejarea DCP primite din partea dumneavoastră.

În subsecțiunile de mai jos găsiți toate informațiile relevante privind prelucrarea de către SOBIS a datelor dumneavoastră, în funcție de caz.

Prin acceptarea acestei Declarații privind confidențialitatea datelor cu caracter personal sunteți de acord cu colectarea și folosirea DCP, așa cum este descris în aceasta.

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm prezenta Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Declarației privind confidențialitatea datelor cu caracter personal este disponibilă în permanență pe paginile noastre de internet, în restaurantele și unitățile noastre de cazare, cât și în magazinele noastre. Vom comunica orice schimbări semnificative ale acesteia.

 

CINE ESTE OPERATORUL DCP?

SOBIS Solutions SRL (în continuare, “SOBIS”) este operatorul DCP pe care ni le transmiteți și răspunde de acestea în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 

 

SOBIS Solutions SRL

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J32/348/1999

CUI: RO12018818

Adresa corespondență: Calea Dumbrăvii 99A, 550399 - Sibiu, România

Fax: 0269-230.059, 0369-401.476, 0369-453.954

Sediul social: Arpașu de Sus 505, 557016 - Sibiu

E-mail: office@sobis.ro, dataprotection@sobis.ro

Reprezentant legal: Martin Müller

UNDE VĂ STOCĂM DCP?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe teritoriul României. Orice transfer al DCP în afara României, dacă va fi cazul, se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul diverselor departamente SOBIS, în funcție de necesitatea legitimă impusă de scopurile în care DCP sunt procesate de către SOBIS.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților  datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara SOBIS. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de prelucrare descris mai jos.

 

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DCP?

Pentru fiecare tip de prelucrare a DCP pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea DCP este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați DCP și care sunt posibilele consecințe ale unui refuz de a ne furniza datele dumneavoastră.

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

 

DREPTUL LA ACCES: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la DCP pe care SOBIS le deține despre dumneavoastră. Puteți contacta SOBIS care vă va furniza DCP prin e-mail.

 

DREPTUL LA PORTABILITATE: Atunci când SOBIS vă prelucrează DCP prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai DCP pe care ni le-ați trimis.

 

DREPTUL LA RECTIFICARE: Aveți dreptul să solicitați rectificarea DCP, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa DCP incomplete. Dacă aveți un cont pe oricare dintre paginile de internet ale SOBIS (https://www.bacanialabota.ro/, http://www.albota.sobis.ro/) , puteți să vă editați DCP din contul dumneavoastră.

 

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice DCP prelucrate de SOBIS, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată încă de SOBIS
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată
 • aveți o datorie neplătită la SOBIS, indiferent de metoda de plată
 • dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile SOBIS în mod abuziv în ultimii patru ani
 • datoria pe care o aveți la SOBIS a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați
 • dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra DCP în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERES LEGITIM: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării DCP bazate pe interesul legitim prin transmiterea unul e-mail către SOBIS. SOBIS nu va continua să prelucreze DCP decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

 

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE A VĂ OPUNE MARKETINGULUI DIRECT: Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct efectuat de SOBIS prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing
 • modificând setările contului dumneavoastră de pe paginile de internet ale SOBIS.

 

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII: Aveți dreptul să solicitați ca SOBIS să restricționeze procesul de prelucrare a DCP în următoarele situații:

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, SOBIS va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim
 • dacă afirmați că DCP sunt incorecte, SOBIS trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii DCP
 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii DCP și să solicitați restricționarea utilizării DCP
 • dacă SOBIS nu mai are nevoie de DCP, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

 

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE:  Dacă sunteți de părere că SOBIS vă prelucrează DCP într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

 

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Acordăm o importanță deosebită protecției DCP și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dataprotection@sobis.ro.

 

 1. SERVICII DE CAZARE ȘI MASĂ

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Vă vom folosi DCP pentru a oferi și a personaliza serviciile pe care le solicitați și le așteptați din partea SOBIS în restaurantele și unitățile nostre de cazare, pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate în cameră și oriunde pe proprietatea noastră. Folosim DCP de asemenea pentru planificarea de evenimente solicitate de către dumneavoastră sau la care sunteți interesați să participați. Folosim DCP pentru a vă gestiona rezervările și/sau achizițiile serviciilor noastre de cazare și masă și vă vom putea trimite notificări privind stadiul rezervărilor dumneavoastră, inclusiv în vederea completării fișei de cazare. Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile privind serviciile pe care vi le oferim.

Dorim să vă oferim diferite alternative de plată și vom efectua analize pentru a afla ce alternative de plată aveți la dispoziție. 

De asemenea, folosim DCP din supravegheri video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile penale săvârșite în spațiile SOBIS. DCP vor fi folosite pentru a preveni și a investiga abuzurile asupra serviciilor noastre, pierderile și fraudele.

 

CE TIPURI DE DCP PRELUCRĂM?

Colectăm DCP la fiecare întâlnire sau interacțiune cu oaspeții, precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Aceste DCP pot include:

 

Vom prelucra următoarele categorii de DCP:

 • date de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
 • date referitoare la rezervarea, sejurul sau vizita dumneavoastră
 • participarea la concursuri, tombole sau programe de marketing
 • date legate de achiziționarea și primirea de produse sau servicii
 • caracteristici personale, naționalitate, venit, datele din cartea de identitate
 • date privind plata, cum ar fi numărul cardului dumneavoastră de credit și alte date cu privire la card
 • preferințele oaspeților
 • preferințe privind publicitatea și comunicările
 • date despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietățile noastre
 • pachetele rezervate la restaurantele și unitățile noastre de cazare
 • înregistrări video
 • istoricul plăților

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus.

Procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților. Multe dintre aceste companii beneficiare au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP, potrivit legii sau în temeiul rapoartelor contractuale existente.

Incidentele și fraudele pot fi distribuite companiilor de asigurări, autorităților judiciare sau de asigurare a respectării legislației în scopul finalizării investigațiilor. Acești destinatari au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP.

 

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP este necesară pentru ca SOBIS să onoreze serviciile de cazare și masă comandate de către dumneavoastră, cât și în baza legii sau al interesului legitim al SOBIS.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp de 5 ani.

Înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația aplicabile în România, dar pentru maximum 30 de zile.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al SOBIS contactând dataprotection@sobis.ro. Datele dumneavoastră vor fi apoi șterse și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 

 1. CUMPĂRĂTURI ONLINE

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona achizițiile online pe paginile de internet ale SOBIS și/sau achizițiile prin e-mail adresate SOBIS, prelucrând comenzile și returnările prin intermediul serviciilor noastre online și vă vom putea trimite notificări privind starea livrării sau în cazul unor probleme privind livrarea produselor comandate de către dumneavoastră. Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim DCP pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi.  Dorim să vă oferim diferite alternative de plată și vom efectua analize pentru a afla ce alternative de plată aveți la dispoziție. 

 

CE TIPURI DE DCP PRELUCRĂM?

Vom prelucra următoarele categorii de DCP:

 • date de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
 • date despre plăți și istoricul plăților
 • informații despre comenzi

Dacă aveți un cont SOBIS, vă vom prelucra și DCP transmise în legătură cu contul, cum ar fi: 

 • contul
 • istoricul comenzilor

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru confirmarea adresei de către companii externe (cum ar fi, firme de curierat, etc.), pentru trimiterea confirmării comenzii de către agenții de comunicare, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră.

Procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților. Multe dintre aceste companii beneficiare au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP, potrivit legii sau în temeiul rapoartelor contractuale existente.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP este necesară pentru ca SOBIS să onoreze serviciul de gestionare și de livrare al comenzii dumneavoastră.

 

 1. CUMPĂRĂTURI DIRECTE DIN MAGAZINELE SOBIS

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona achizițiile din magazinele SOBIS, prelucrând comenzile și returnările prin intermediul agenților noștri de vânzări și vă vom putea trimite notificări privind starea livrării sau în cazul unor probleme privind livrarea produselor comandate de către dumneavoastră. Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim DCP pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi, în cazul în care livrarea produselor achiziționate se organizează de noi ulterior.

Dorim să vă oferim diferite alternative de plată și vom efectua analize pentru a afla ce alternative de plată aveți la dispoziție. 

 

CE TIPURI DE DCP PRELUCRĂM?

Vom prelucra următoarele categorii de DCP:

 • date de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
 • date despre plăți și istoricul plăților
 • informații despre comenzi
 • date de facturare cerute de legislația contabilă din România

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru confirmarea adresei de către companii externe (cum ar fi, firme de curierat, etc.), pentru trimiterea confirmării comenzii de către agenții de comunicare, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea produselor achiziționate de dumneavoastră.

Procesarea plăților se face de către furnizorii de servicii de procesare a plăților. Multe dintre aceste companii beneficiare au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP, potrivit legii sau în temeiul rapoartelor contractuale existente.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP este necesară pentru ca SOBIS să onoreze serviciul de gestionare și de livrare a produselor achiziționate de către dumneavoastră.

 

 1. MARKETING DIRECT

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Folosim DCP pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă.

Pentru a vă optimiza experiența cu SOBIS și produsele noastre, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse, notificări privind produsele rămase în coșul dumneavoastră de cumpărături și vă vom trimite oferte personalizate. Toate aceste servicii se bazează pe comenzile anterioare, pe produsele pe care ați făcut clic și pe informațiile pe care le-ați trimis.

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vom prelucra următoarele categorii de DCP:

 • date de contact, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal
 • dacă doriți actualizări pentru copii (dacă alegeți să ne comunicați această informație)
 • sexul (dacă alegeți să ne comunicați această informație)
 • produse și oferte pe care ați făcut clic

Dacă aveți un cont pe paginile de internet ale SOBIS vă vom prelucra și DCP transmise în legătură cu contul, cum ar fi:

 • nume
 • adresă
 • vârstă
 • istoricul comenzilor
 • cum ați navigat și pe ce ați făcut clic pe site. 

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital.  Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara SOBIS. 

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct, cu excepția serviciilor de marketing poștal, inclusiv a cataloagelor, care vă vor fi trimise pe baza interesului nostru legitim, dacă va fi cazul.

 

DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL:

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea DCP. Când faceți acest lucru, SOBIS nu vă va putea trimite alte oferte de marketing direct sau informații pe baza consimțământului dumneavoastră.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing
 • modificând setările contului dumneavoastră de pe paginile de internet SOBIS.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom păstra datele dumneavoastră pentru marketing direct până când vă retrageți consimțământul.  După această perioadă, DCP vor fi șterse.

 

 1. CONTUL SOBIS

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Vom folosi DCP pentru a vă crea și administra contul personal pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă pe contul dumneavoastră SOBIS. Vă vom oferi istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă vom permite să vă gestionați setările contului (inclusiv preferințele de marketing). De asemenea, vă vom oferi modalități de a vă corecta și actualiza informațiile, cum ar fi detaliile de contact și informațiile de plată. Vă vom permite să salvați articolele în coșul de cumpărături.

Pentru a vă oferi recomandări relevante privind produsele SOBIS vă vom prelucra navigarea pe platformele noastre digitale (inclusiv pagina de internet), istoricul de cumpărături și recenziile despre produse, precum și datele pe care le-ați trimis prin contul dumneavoastră.

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vom prelucra întotdeauna adresa de e-mail și parola pe care ni le trimiteți când vă înregistrați pentru un cont SOBIS. Vom prelucra de asemenea următoarele categorii de DCP, dacă alegeți să ni le furnizați:

 • date de contact, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon
 • data nașterii
 • sexul
 • țara
 • setările contului
 • informațiile cardului de plată criptate

Vom prelucra următoarele categorii de DCP dacă faceți o achiziție:

 • istoricul comenzilor
 • informațiile de livrare
 • istoricul plăților

De asemenea, vom prelucra următoarele categorii de DCP legate de cookie-urile dumneavoastră:

 • istoricul clicurilor
 • navigare și istoricul navigării.

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

Datele transmise unor terțe părți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru a optimiza paginile de internet putem folosi agenții web și instrumentele de analiză pentru evaluarea produselor.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat la crearea contului SOBIS. Prelucrarea DCP pentru a vă furniza informații relevante despre produse se bazează pe interesul nostru legitim.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DCP?

Vă vom păstra datele atât timp cât aveți un cont SOBIS activ. Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dumneavoastră va înceta să existe și veți fi considerat inactiv. Vom păstra DCP dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare și dacă există un litigiu deschis.

Vom considera că un deținător de cont este inactiv în următoarele cazuri:

 • nu ați plasat nicio comandă în ultimii 3 ani sau
 • nu v-ați conectat la cont în ultimii 2 ani.

După închiderea contului dumneavoastră, datele dumneavoastră vor fi șterse.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DCP:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al SOBIS contactând dataprotection@sobis.ro. Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 

 1. SERVICIUL CLIENȚI

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Vă vom folosi DCP pentru a gestiona interogările, reclamațiile și garanțiile pentru produse, precum și pentru a asigura asistență tehnică prin e-mail, funcția de chat, prin telefon și prin intermediul rețelelor sociale. De asemenea, vă putem contacta dacă există o problemă cu comenzile dumneavoastră.

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vom prelucra orice date pe care ni le furnizați, inclusiv următoarele categorii de date:

 • datede contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
 • data nașterii
 • informații despre plăți și istoricul plăților
 • informații despre comenzi
 • numărul de cont sau de membru
 • toată corespondența relevantă

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP se bazează pe interesul legitim al SOBIS.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE?

Vă vom păstra datele și corespondența aferentă timp de 12 luni pentru gestionarea cazurilor. Pentru reclamațiile din magazin, DCP vor fi salvate timp de 2 ani.

 

DREPTUL DE VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DCP: 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării DCP pe baza interesului legitim al SOBIS. SOBIS nu va continua să prelucreze DCP decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

 

 1. DEZVOLTARE

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Folosim DCP pentru a evalua, dezvolta și îmbunătăți serviciile, produsele și sistemele noastre pentru toți clienții SOBIS. În acest scop nu vom analiza DCP la nivel individual, toate prelucrările vor fi efectuate pe date cu pseudonime. Aceasta include analize pentru a face serviciile noastre mai ușor de utilizat, cum ar fi modificarea interfeței cu utilizatorul pentru a simplifica fluxul de informații și pentru a îmbunătăți sistemele IT în vederea măririi securității pentru vizitatori și clienții SOBIS.

Analiza este utilizată și pentru dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a fluxului logistic de mărfuri prin prognozarea achizițiilor, a stocurilor și a livrărilor, precum și a resurselor noastre prin planificarea livrărilor.

În plus, folosim datele pentru a ne îmbunătăți gama de produse. 

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vom prelucra următoarele categorii de DCP dacă ați ales să ni le furnizați:

 • numărul de client
 • data nașterii
 • sexul
 • țara
 • setările contului

Dacă ați făcut o achiziție, vom procesa următoarele categorii de DCP:

 • istoricul comenzilor
 • informații de livrare
 • istoricul plăților

Vom procesa și următoarele categorii de DCP legate de cookie-uri:

 • istoricul clicurilor
 • navigare și istoricul navigării[RD15] 

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus. Putem folosi companiile de analiză web pentru a analiza comportamentul online al clienților la nivel general.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrare DCP pentru a ne dezvolta și perfecționa serviciile și produsele se bazează pe interesul nostru legitim.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom păstra datele dumneavoastră atâta timp cât aveți un cont activ SOBIS. După închiderea contului, datele dumneavoastră vor fi șterse.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DCP:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al SOBIS contactând dataprotection@sobis.ro. Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 

 1. ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LEGALE

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Folisim DCP pentru a respecta obligațiile legale, hotărârile judecătorești și deciziile autorităților. Aceasta include utilizarea DCP pentru colectarea și verificarea datelor contabile în conformitate cu reglementările privind evidențele contabile.

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vom procesa următoarele categorii de DCP:

 • numărul de client
 • numărul comenzii
 • numele
 • adresa poștală
 • suma tranzacției
 • data tranzacției
 • alte informații specifice cerute de lege sau de autori

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

Datele dumneavoastră vor fi procesate intern de către SOBIS.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP este necesară pentru ca SOBIS să-și îndeplinească obligațiile legale.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom salva datele dumneavoastră în conformitate cu reglementările de contabilitate aplicabile.

 

 1. UTILIZĂRI GREȘITE ȘI INFRACȚIONALITĂȚI

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Folosim DCP pentru a gestiona prevenirea pierderilor, garantând respectarea termenilor și condițiilor, precum și pentru a detecta și preveni utilizarea greșită a serviciilor noastre.

 

De asemenea, folosim DCP din supravegheri video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile penale săvârșite în spațiile SOBIS.

DCP vor fi folosite pentru a preveni și a investiga abuzurile asupra serviciilor noastre, pierderile și fraudele.

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vom procesa următoarele categorii de DCP:

 • date de contact cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail
 • numărul de client
 • înregistrări video
 • istoricul comenzilor
 • informații despre livrare
 • istoricul plăților.

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt utilizate numai în scopurile menționate mai sus. Incidentele și fraudele pot fi distribuite companiilor de asigurări, autorităților judiciare sau de asigurare a respectării legislației în scopul finalizării investigațiilor. Acești destinatari au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP pentru a preveni folosirea greșită a serviciilor noastre se bazează pe interesul nostru legitim.

 

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp necesară pentru a preveni sau raporta potențialele fraude și alte infracțiuni.

Înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația aplicabile în România, dar pentru maximum 30 de zile.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al SOBIS contactând dataprotection@sobis.ro. Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 

 1. COOKIES

 

Un cookie este un mic fișier text care se salvează pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil și, în timpul vizitelor ulterioare, este recuperat din acestea. Dacă utilizați serviciile noastre, vom presupune că sunteți de acord cu utilizarea unui astfel de cookie.

 

CUM FOLOSIM COOKIE-URILE?

Utilizăm cookie-uri permanente pentru a stoca pagina de start și detaliile dumneavoastră dacă selectați “Ține-mă minte” atunci când vă conectați la paginile noastre de internet. Vom folosi cookie-uri pentru a vă salva produsele favorite.

Utilizăm cookie-uri pentru o sesiune, de exemplu, atunci când folosiți funcția de filtrare a produselor, pentru a verifica dacă sunteți conectat sau dacă ați adăugat un articol în coșul de cumpărături. 

Folosim cookie-uri proprii și terțe pentru a colecta statistici și date ale utilizatorilor în formă agregată și individuală în instrumente de analiză pentru a ne optimiza paginile de internet și pentru a vă oferi materiale de marketing relevante.  

Unele cookie-uri terțe sunt setate de servicii care apar pe paginile noastre și sunt în afara controlului nostru. Acestea sunt setate de către furnizorii de social media, cum ar fi Twitter, Facebook și Vimeo, și se referă la capacitatea utilizatorilor de a partaja conținut de pe acest site, așa cum indică pictograma respectivă.

De asemenea, putem folosi cookie-uri terță parte care urmăresc activitatea pe mai multe site-uri pentru a vă oferi marketing pe alte site-uri/canale.

 

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?

Vă vom conecta ID-ul de cookie numai la DCP trimise și colectate în legătură cu contul dumneavoastră SOBIS, numai dacă sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră. 

 

CINE ARE ACCES LA DCP?

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, un instrument de analiză este folosit pentru a colecta statistici în scopul optimizării paginilor noastre de internet și pentru a vă prezenta materiale relevante.

 

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Vă vom conecta cookie-urile la DCP numai dacă sunteți conectat la contul SOBIS. Dacă sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră, temeiul juridic este bazat pe interesul nostru legitim.